Wychowanie Fizyczne - Strona dla nauczycieli i nie tylko
...::: NAWIGACJA :::...
Strona Główna

Kontakt

Download

Forum

Linki

Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 33
Najnowszy Użytkownik: AngelExith
Licznik materiałów
Artykułu: 1
Konspekty: 1
Gry i zabawy: 1
Programy nauczania: 0
Multimedia: 0
Metodyka i technika: 0
Zawody szkolne: 0
Przepisy prawne: 1
Edukacja zdrowotna:0
Testy sprawności: 0
Arkusze / Dokumenty: 0
Na Forum
Najnowsze Tematy
Ulubiony przedmiot
Wasze nicki
Temat z dowcipami
REGULAMIN FORUM
Najciekawsze Tematy
Ulubiony przedmiot [0]
Wasze nicki [0]
Temat z dowcipami [0]
REGULAMIN FORUM [0]
Wychowanie fizyczne w przedszkolu
Wychowanie fizyczne w przedszkolu

Wychowanie fizyczne w przedszkolu ma szczególne znaczenie ponieważ związane jest z wszechstronnym rozwojem. Rozwój sił fizycznych, aktywności, wytrzymałość idzie w parze z rozwojem dyscypliny i śmiałości dziecka. Te cechy zaczynamy rozwijać od najwcześniejszych lat. Dziecko w wieku przedszkolnym znajduje się w okresie, w którym zachodzą ważne procesy rozwojowe, dlatego wychowanie fizyczne, zwane zdrowotnym, ma duże znaczenie. W budowie i funkcjonowaniu dziecka są różnice bardziej lub mniej zauważalne. Organizm dziecka przechodzi przez różne formy rozwojowe, kręgosłup i kościec są słabe, klatka piersiowa elastyczna, mięśnie wiotkie, skóra łatwo ulega uszkodzeniom. Delikatny układ nerwowy, powoduje, że dziecko szybko się męczy. Te specyficzne cechy wymagają specjalnej troski. Każda metoda pedagogiczna czy zajęcia z dziećmi, każda zabawa, muszą być rozpatrywane z punktu widzenia wpływu na rozwój psychiczny dziecka. Duży wpływ na rozwój ma hartowanie, które zależy od stopnia korzystania z naturalnych czynników takich jak słońce, powietrze, woda, doboru i ich umiejętności prowadzenia zabaw i ćwiczeń. W przedszkolu zwraca się szczególną uwagę na kształtowanie postawy dziecka poprzez stałe wymaganie poprawnych ruchów podczas chodu, biegu, zabawy, ćwiczeń itd. Wychowanie fizyczne w przedszkolu zaspokaja duże potrzeby ruchowe dziecka, rozwija jego sprawność użytkową i ruchową. Ruchy dziecka stają się bardziej skoordynowane, harmonijne, szybsze.

ZAKRES WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PRZEDSZKOLU
Zabawy ruchowe Ćw. gimnastyczne Ćw. muzyczno - ruchowe Marsze, ćw. i zabawy terenowe Ćw. i zabawy sezonowe
• orientacyjne
• bieżne
• rzutne
• skoczne
• z czworakowaniem
• ze wspinaniem
• ze śpiewaniem
• orientacyjno-porządkowe
• kształtujące
• użytkowe

FORMY:

• zabawowa
• zadaniowa
• ścisła

• ćw rytmiczne

• zabawy ze śpiewem

• tańce

• ćwiczące spostrzegawczość i wzrok
• ćwiczące słuch
• wyrabiające orientację i umiejętność pokonywania trudności w terenie
• wyrabiające umiejętność krycia się i tropienia
• wdrażające do prawidłowego zachowania się w przechodzeniu przez ulicę, drogę
• w wodzie – oswojenie z wodą
• na śniegu – zabawa na śniegu i jazda na sankach
• za lodzie – poruszanie się na lodzie w obuwiu, jazda na łyżwach

Formy ćwiczeń gimnastycznych:

• zabawowa (naśladowcza) polega na naśladowaniu ruchem; pracy człowieka, ruchów zwierząt, forma ta ma zastosowanie u dzieci w wieku od 3 do 4,5 lat,
• zabawowa ( bezpośredniej celowości ruchu) polega na wykonywaniu przez dzieci określonych poleceń inaczej zadań, ma zastosowanie u 5 –6 latków,
• ścisła polega na użyciu słów fachowych podanych krótko, zwięźle rytmicznie, np. siad skrzyżny, wznos ramion w górę. Nie stosuje się w pracy z dziećmi.

Zabawy ruchowe posiadają charakterystyczne cechy odróżniające je od innych form ruchu. SA to; podział na grupy z których każda ma odrębne zadania, przepisy, ruch w zabawie jest naturalny i swobodny. Zabawa jest doskonałym środkiem do rozwijania wartości zdrowotno - higienicznych, sprawnościowych i wychowawczych.

Ćwiczenia gimnastyczne tak jak zabawy ruchowe posiadają charakterystyczne cechy. Podczas ćwiczeń zespół dziecięcy nie dzieli się na odrębne grupy, cała grupa wykonuje ten sam ruch. Podziału na grupy dokonuje się przy użyciu sprzętu. W ćwiczeniach brak jest przepisów, występują tylko sygnały np. klaskanie, wystukiwanie. Tutaj ruch jest ograniczony przez pozycje wyjściowe. Dzieci naśladują ruchy prowadzącego, najważniejszą rzeczą w tych ćwiczeniach jest zachowanie prawidłowej postawy ciała.

Formy ćwiczeń i zabaw dla 3-latków.
Sprawność fizyczną podnosimy przez prowadzenie zabaw, nie prowadzimy gimnastyki. Zabawy na czworakach i w pełzaniu stanowią zabawy z elementami wspinania, łatwe formy pokonywania przeszkód, zabawy na śniegu i w wodzie dowolność zabawowa.

Formy ćwiczeń i zabaw dla 4-latków.
Ćwiczenia i zabawy kształtujące postawy ciała, 10-15 minutowe ćwiczenia poranne, mają one charakter inscenizowania wiersza czy piosenki.

Formy ćwiczeń i zabaw dla 5-latków.
Poza zabawami ruchowymi wprowadza się ćwiczenia gimnastyczne, codziennie od 3-5 minut, oprócz tego są jeszcze ćwiczenia poranne oraz 3 razy w tygodniu zorganizowane ćwiczenia gimnastyczne od 20 do 25 minut.

Formy ćwiczeń i zabaw dla 6-latków.
Ćwiczenia gimnastyczne 4-5 minut dziennie, dwie zabawy ruchowe, 3 razy w tygodniu do 30 minut oraz zajęcia sezonowe.

Budowa jednostki metodycznej

Jednostka metodyczna trwa od 10 minut dla dzieci w wieku od 3 lat do 30 minut dla 6-latków. W każdej jednostce metodycznej wprowadza się kilka lub kilkanaście zabaw lub ćw. gimnastycznych. Dobór zabaw i ćw. i kolejność ustawienia w danej jednostce czasu zależy od podstawowych umiejętności wychowawcy. Ponieważ różne ćw. i zabawy oraz ćw. rytmiczne i tańce itp. wywołują różnorodne natężenie wysiłku, różną pracę mięśniową i narządów wewnętrznych to jednostka wychowania fizycznego, którą nazywamy zajęciem ruchowym musi mieć uporządkowany przebieg. Podstawowymi zasadami przy układaniu zestawów do zajęć ruchowych w przedszkolu są:

1. Zasada stopniowego wysiłku, polegająca na przechodzeniu od prostych do bardziej skomplikowanych ruchów.
2. Zasada wszechstronności polega na przećwiczeniu całego organizmu, jego funkcji fizycznych i psychicznych.
3. Zasada zmienności pracy mięśniowej polega na przeplataniu ćw. trudniejszych z łatwiejszymi.

Każda jednostka metodyczna składa się z trzech części:

– wstępnej
– głównej
– końcowej

Schemat (konspekt) zestawu ćw. gimnastycznych i zabaw ruchowych dla 5-6 latków w czasie 25-30 minut.
Pierwsza część wstępna.
Wprowadzenie radosnego nastroju, zorganizowanie zajęć.
Marsze, ćw. rytmiczne, zabawy ze śpiewem kroki taneczne. Zabawy i ćw. orientacyjno - porządkowe.

Druga część główna.
Kształtowanie postawy, wyrabianie szybkości, zręczności, odwagi, wytrzymałości.
Wszystkie ćw. kształtujące; obręczy barkowej, biodrowej, tułowia, w różnych płaszczyznach, ćw. wieloznaczne, ćw. mięśni brzucha, podskoki.
Albo
Ćw. Lub zabawy bieżne z elementem równowagi, rzutne, toczenie i celowanie z elementem wspinania, zręcznościowe, wszystkie ćw. na przyrządach i skoczne.

Trzecia część końcowa.
Uspokojenie organizmu.
Marsze, ćw. stóp, łatwe i proste ćw. wyprostne, spokojne ćw. rytmiczne.

10 minutowy konspekt na 10 minutowe ćwiczenia ruchowe z dziećmi 3-letnimi.
Miejsce: sala gimnastyczna
Tytuł: w lesie

I. Ćwiczenia orientacyjno - porządkowe marsz parami na mocne uderzenie w bębenek dzieci zatrzymują się. Cel: wyrabianie reakcji na sygnał dźwiękowy.
II. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych: „zbieranie grzybów”, marsz w luźnym skłonie w przód dzieci zbierają grzyby, na polecenie prostują się.
Cel: wzmocnienie mięśni kręgosłupa
III. Ćwiczenia równowagi: „po wysokiej trawie”, marsz z wysokim unoszeniem kolan.
Cel: kształcenie poczucia równowagi.
IV. Zabawa bieżna: „bieg saren”, lekki sprężysty bieg w różnych kierunkach.
Cel: usprawnienie motoryki dziecka
V. Ćwiczenia uspokajające, rytmiczny marsz przy śpiewie nauczycielki.

10 minutowy konspekt na 10 minutowe ćwiczenia ruchowe z dziećmi 6-letnimi.

Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna
Przybory: woreczki w dwóch kolorach
Pierwsza część wstępna.
Woreczki rozrzucone po całej sali (tyle woreczków ile dzieci) na polecenie każde dziecko staje przy woreczku. Zabawa orientacyjno - porządkowa „kto umie słuchać. Dzieci chodzą po sali i rzucają woreczkami w górę i łapią je. Na sygnał zatrzymują się i stają bez ruchu. Woreczki mogą spaść na podłogę. Dzieci słuchają i czekają na następny sygnał rozpoczynający zabawę.
Druga część główna.
Ćw. tułowia, skłony w przód. Ustawienie parami w rozsypce, w rozkroku tyłem do siebie w odległości 1 kroku. Skłon w przód i kilkakrotne przesuwanie woreczka po podłodze w bramie utworzonej w rozkroku, wyprost odpoczynek. Cel: wzmocnienie części lędźwiowej kręgosłupa.
Ćwiczenia mięśni brzucha. Siad skólony, przenosimy woreczek za głowę, wkładamy woreczek między stopy i przejście do leżenia tyłem. Przenoszenie woreczka za głowę i podanie do wyciągniętych rąk.
Ćwiczenia równowagi. Dzieci w rozsypce każdy trzyma woreczek, podnieść kolano, przerzucić woreczek pod kolanem w górę i złapać w powietrzu.
Cel: poczucie równowagi podczas wykonywania dodatkowych czynności.
Zabawa bieżna „kto szybciej”. Dzieci w dwóch szeregach tyłem do siebie na środku sali. Przed ich stopami równoległe linie, podobne linie w odległości 3-4 m od szeregów. Na sygnał dzieci biegną do swoich linii kładą woreczki i wracają na swoją linię. Oceniana jest dokładność ułożenia woreczków i szybkość. Cel: doskonalenie dokładności.
Ćw. tułowia i skrętoskłony. Dzieci w rozsypce w rozkroku trzymając woreczek oburącz, skłon do lewej nogi, położenie woreczka na stopie. Na sygnał podrzucają woreczek do góry i łapią go oburącz. Rzuty, celowanie do obręczy woreczkiem w dwóch grupach.
Cel: wyrabianie celności.
Ćw. nóg, w rozsypce, woreczek między kolanami, dzieci wykonują przysiad, klęk pod-party, wstają by nie upuścić woreczka.
Trzecia część końcowa.
Ćw. stóp. Leżenie tyłem, nogi spięte w kolanach stopy oparte o podłogę przy nich woreczek. Dzieci chwytają woreczek palcami nogi i rzucają w górę.
Ćw. mięśni grzbietu. Siad skrzyżny ręce na kolanach, woreczek pod brodą. Skłon tułowia w przód, puszczamy woreczek na podłogę wyprost tułowia głowa prosta.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Wychowanie Fizyczne

Artykuły


Konspekty


Gry i zabawy


Programy nauczania


Multimedia


Metodyka i technika


Zawody szkolne


Przepisy prawne


Edukacja zdrowotna


Testy sprawności


Arkusze / Dokumenty

     
 
engine: PHP-Fusion v6.01
kasha theme by: sonar from EP

   Strona Główna :: Kontakt :: Download :: Forum :: Linki :: Szukaj
 
     

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie